عطر های اماراتی

عطر و ادکلن برندهای معروف ساخت امارات

عطر و ادکلن هایی که در دسته اول قرار دارند، صرفاً برندهایی نوپا و متفرقه شناخته می شوند، ساخته و پر شده در امارات هستند اما تقلبی نیستند.
عطرهای که روی جعبه آنها عربی نوشته سفارشی بوده و عطرهای پر شده در امارات نیستند، آنها اورجینال بوده و در کشوری که کمپانی آن برند اعلام می کند ساخته و پر می شوند
دسته دوم، به دلیل آنکه یک کپی کامل و فریبنده از عطر و ادکلن های مشهور هستند، اصطلاحاً پر شده اماراتی محسوب می شوند و قطعاً تقلبی هستند.

ادامه مطلب